_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านยามเย็น เขตชุมชนอ่าวยนต์ ต.วิชิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น. นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางกานดา แทบทับ ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ.ภูเก็ต นพ.กิตติ ปรมัตถผล แพทย์จากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านยามเย็นประชาชน ในเขตชุมชนอ่าวยนต์ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางวาสนา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วม
ทั้งนี้ ด้วยจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต “ผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้านยามเย็น” เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 21 ชุมชน ด้วยการบูรณาการการทำงานของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกันวางแผนสนับสนุน และแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขตเป้าหมาย สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน การมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ แป้ง ผ้าอ้อม ผ้าเช็ดตัว ในโครงการภูเก็ตแคร์ โดยกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และการออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ โดยโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เป็นต้น.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 259 ครั้ง
วันที่ 04 มีนาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:11:04:PM