_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Phuket Healthy Show & Share Line Dance “ภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2558”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2558 “การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Phuket Healthy Show & Share Line Dance” ให้แก่ชมรมทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1,215 คน โดยมี นายสัญญา ศรีเมือง, นายสัญญา สิงห์ศรีดา, นายโอภาส ชอบดี และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายมนตรี สุดสม หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายธรรมวัฒน์ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ซึ่งมี อ.วันชัย ตั้งอุสาหะ อ.ปราโมทย์ สิงหภูมิ และครูผู้นำ Line Dance ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2558 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544 เพื่อดำเนินกิจกรรมการสนับสนุนชุดเครื่องเสียง การอบรมพัฒนาผู้นำออกกำลังกาย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้แก่ชมรมทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต และอบรมสัญจรชมรมที่ได้รับสนับสนุนชุดเครื่องเสียง นายมนตรี สุดสม หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Phuket Healthy Show & Share Line Dance เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งได้จัดอบรมพัฒนาครูผู้นำ เมื่อวันที่ 27-30 เมษายน 2558 หลังจากนั้นคุณครูนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในชมรม และนำมาเสนอแลกเปลี่ยนในวันนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ชมรมได้มีส่วนร่วมเรียนรู้กิจกรรมการออกกำลังกายซึ่งกันและกัน มีสัมพันธภาพที่ดี มีเครือข่ายที่ช่วยเหลือกันทั้งจังหวัด สำหรับเครือข่ายที่เข้าประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม อสม. ชมรมออกกำลังกาย ชมรมสร้างสุขภาพ ชมรม Line Dance เครือข่ายสถานศึกษาจากทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 64 ชมรม รวมทั้งสิ้น 1,215 คน แต่ละชมรมขึ้นนำเสนอกิจกรรมบนเวที ชมรมละ 1 เพลง ไม่เกิน 5 นาที” ด้าน นายสาโรจน์ อังคณาพิลาม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “รู้สึกยินดีที่พวกเราได้ออกกำลังกายพร้อมกัน ได้ยินเสียงเพลง เห็นรอยยิ้มที่บ่งบอกว่ามีความสุขสนุกสนาน ซึ่งทุกเครือข่ายชมรมได้ภาคภูมิใจร่วมกันว่ามีส่วนร่วมกันสร้างเสริมดูแลสุขภาพตนเอง มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบหลากหลาย การสร้างสุขภาพด้วยวิธีการออกกำลังกาย เป็นวิธีการที่ประหยัด สามารถลดค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลได้ดีที่สุด โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการออกกำลังกาย รวมกลุ่มกัน และให้ความสำคัญสร้างกระแสเรื่องการออกกำลังกายขยายไปทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายทุกคนแข็งแรง ครอบครัวแข็งแรง ชุมชนแข็งแรง ภูเก็ตแข็งแรง และประเทศไทยแข็งแรง ในการนี้ อบจ.ภูเก็ต ยินดีสนับสนุนส่งเสริมเป็นกำลังใจและขอมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงของทุกคน อันส่งผลให้ภูเก็ตแข็งแรง และประเทศไทยแข็งแรง ขอขอบคุณ อ.วันชัย ตั้งอุสาหะ อ.ปราโมทย์ สิงหภูมิ และคณะ ที่ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ด้วยจิตเมตตาอาสา และครูผู้นำสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกได้ ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการดำเนินงานและทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมาย” นายสาโรจน์ กล่าว.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 292 ครั้ง
วันที่ 07 กันยายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:24:36:PM