_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติใน จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ รองศาสตราจารย์.ดร.นพ. พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ ประกอบพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวีระ เกิดศิริมงคล นายอำเภอถลาง รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ชาวจังหวัดภูเก็ตรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวภูเก็ตที่ประสบอุทกภัย ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยและทรงได้รับการให้ความช่วยเหลือโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ รองศาสตราจารย์..ดร.นพ. พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ ประกอบพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำนวน 500 ชุด และอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 ชุด อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้คนชรา และคนพิการ จำนวน 50 ครัวเรือน รวม 555 ชุด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวภูเก็ตอย่างยิ่ง พร้อมกันนี้ ได้เดินทางไปเยี่ยมนางจู แปลกฤทธิ์ ณ บ้านเลขที่ 35 หมู่ 1 ตำบลสาคู อำเภอถลาง, บ้านนายเชื่อม คงขาว ณ บ้านเลขที่ 35/2 หมู่ 1 ตำบลสาคู อำเภอถลาง และบ้านเด็กชายภูวดล เพชรรัตน์ ที่บ้านเลขที่ 50/1 หมู่ 1 ตำบลสาคู อำเภอถลาง สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในขณะนี้ จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ตำบลสาคู หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ขาว หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กรมทรัพยากรน้ำ ทัพเรือภาคที่ 3 ตำรวจน้ำ กลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 338 ครั้ง
วันที่ 17 สิงหาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:08:14:PM