_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน” 21-25 ก.ค.58
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ในกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน” ณ ร้านทุ่งคากาแฟ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายชวลิต พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ในการนี้ เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวแหล่งก๊าซธรรมชาติพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ-เอ 18) ซึ่งจะมีการหยุดซ่อมบำรุงประจำปี โดยในปีนี้อยู่ในระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2558 ทำให้ก๊าซธรรมชาติหายไปจากระบบประมาณ 420 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งกระทบกับโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 จังหวัดสงขลา กำลังการผลิตไฟฟ้า 800 เมกะวัตต์ ที่อาศัยก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเจดีเอเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตต้องหยุดเดินเครื่อง เพราะไม่สามารถใช้เชื้อเพลิงอื่นทดแทนได้ จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพื่อประชาชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ จะได้มีเวลาเตรียมพร้อมและให้ความร่วมมือ ร่วมกันป้องกันความเสี่ยงต่อการจะเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคใต้กับภาครัฐ นายชวลิต พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ให้ข้อมูลว่าการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซเจดีเอในปี 2558 นี้ แม้ช่วงระยะเวลาเพียง 5 วัน กระทรวงพลังงานก็เตรียมความพร้อมเต็มที่ในการรับมือและป้องกันไฟฟ้าดับในพื้นที่ภาคใต้ โดยใช้แผนปฏิบัติเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพราะทุกภาคส่วนมีพื้นฐานความเข้าใจขั้นตอนอยู่แล้ว และได้ร่วมกันช่วยดูแลจนผ่านวิกฤติมาได้เป็นอย่างดี และจากการซักซ้อมในปีนี้มีความมั่นใจมากขึ้นจากการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ปรับปรุงโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 จังหวัดสงขลา ให้สามารถเปลี่ยนไปใช้น้ำมันดีเซลแทนก๊าซธรรมชาติได้ ขณะเดียวกัน ปตท. ได้จัดเตรียมน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาสำรองไว้ใช้กับโรงไฟฟ้า และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟผ.) ได้ดูแลระบบสายส่งไฟฟ้าให้พร้อมมากที่สุด นายภานุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการซักซ้อมเตรียมการรับมือร่วมกับกระทรวงพลังงานปีนี้ คาดว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าในภาคใต้เมื่อรวมกับการส่งไฟฟ้าผ่านสายส่งเชื่อมโยงภาคกลางถึงภาคใต้จะเหลือประมาณ 2,828 เมกะวัตต์ ซึ่งน่าจะเพียงพอรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในพื้นที่ภาคใต้ ในช่วงเวลา 18.30-22.30 น. ที่มีประมาณ 2,350 เมกะวัตต์ เพื่อประสานงานกับ กฟผ. ที่ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าและการสั่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ให้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ 1129 PEA Call Center นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้รับทราบแผนรับมือของกระทรวงพลังงานและเชื่อว่าจะช่วยให้ประชาชน กลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจ มั่นใจในเสถียรภาพของกระแสไฟฟ้าในช่วง 5 วัน ที่จะไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและไม่กระทบต่อเศรษฐกิจของภาคใต้ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญก็คือความร่วมมือร่วมใจช่วยกันประหยัดไฟฟ้า จึงขอความร่วมมือประชาชน ปิดไฟ ปรับแอร์ ปลดปลั๊ก และขอให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจช่วยเลี่ยงหรือลดการใช้ไฟฟ้าระหว่างเวลา 18.30 น.-22.30 น. ตั้งแต่วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2558 ในช่วงแหล่งก๊าซเจดีเอปิดซ่อมประจำปี เมื่อเริ่มลดการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีง่ายๆ ได้ในวันนี้แล้ว ขอให้ปฏิบัติต่อไปเป็นประจำ และหาวิธีลดใช้พลังงานอื่นๆ เพิ่มเติม เพราะจะได้ช่วยลดภาระรายจ่ายให้กับผู้มีหน้าที่ชำระค่าไฟฟ้า จะได้มีเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายส่วนอื่นที่จำเป็นได้ นายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน ได้กล่าวขอบคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้ให้ความร่วมมือลดใช้พลังงานในครั้งนี้ และขออภัยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่านอย่างยิ่งในความไม่สะดวกจากสถานการณ์ความจำเป็นในครั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้มอบให้สำนักงานพลังงานจังหวัดประจำอยู่ในพื้นที่เพื่อช่วยดูแลและให้คำแนะนำหน่วยงานราชการที่อยู่ในศาลากลาง ประชาชน เอกชน ร่วมกันประหยัดพลังงานในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 211 ครั้ง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:19:20:PM