_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต มอบรางวัลการแข่งขันทำข้าวยำภูเก็ต ในงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 7
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 19.30 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ร่วมมอบประกาศนียบัตรการแข่งขันทำข้าวยำภูเก็ต และการประกวดร้านค้า ในงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต (PHUKET LOCAL FOOD FESTIVAL) ครั้งที่ 7 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2558 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
สำหรับผลการแข่งขันทำข้าวยำภูเก็ต รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางนงนภัส เสมาตระกูล รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางชบา ฤทธิ์นุ่ม รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสิรินาฎ แก้วนุ้ย รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท ส่วนการประกวดร้านค้า ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประกวด คือ ภาชนะที่ใช้, การสวมหมวก และผ้ากันเปื้อน, การแต่งกายชุดพื้นเมือง, ร้านค้าถูกสุขลักษณะ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร้านคู่ขวัญ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ร้านข้าวยำใบพาโหมภูเก็ต และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ร้านนิตยาสารพัดทอด นอกจากนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดภาพถ่ายอาหารพื้นเมืองภูเก็ต โดย อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท Cannon ซึ่งผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายชูศักดิ์ อุทัยภานุมาศ รวมถึงการมอบเงินสนับสนุนกองทุนสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เป็นจำนวน 64,500 บาท จากร้านค้า ร้านเสื้อผ้ารองเท้าแฟชั่น ร้านนวด ร้านสัก และร้านของเล่น อีกทั้งมอบเงินสนับสนุนจากการแสดงดนตรีของวงเล็กๆ โดยโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จำนวน 6,554 บาท.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 357 ครั้ง
วันที่ 26 มกราคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:49:32:AM