_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม “คณะทำงานสนับสนุนติดตามภารกิจของ คสช.”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 07.30 น. ที่ลานเอนกประสงค์แขวงการทางภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม “คณะทำงานสนับสนุนการติดตามภารกิจของ คสช.” โดยมี นายนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ พร้อมด้วย นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ซึ่งมี นายสมัคร เลือดวงศ์หัด ผู้อำนวยการแขวงการทางภูเก็ต ให้การต้อนรับ
สำหรับการจัดประชุม “คณะทำงานสนับสนุนติดตามภารกิจของ คสช.” เป็นนโยบายของนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้มีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน และปรึกษาหารือ ระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กับผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทน เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานมากขึ้น และสอดคล้องกับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ คสช. ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญและมีประโยชน์มาก โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงานของแขวงการทางภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัดกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีบทบาทหน้าที่ภารกิจในการบำรุงรักษาทางหลวง ในการควบคุมให้มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และจัดทำแผนงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงทางหลวง ขยายทางหลวง เพื่อรองรับความเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่แขวงการทางดูแล.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 320 ครั้ง
วันที่ 19 ธันวาคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:51:23:PM