_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันบาสเกตบอล จูเนียร์ลีก วันที่ 28 พ.ย.57 - 30 ม.ค.58
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมการจัดแข่งขันบาสเกตบอล “อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก” ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดการแข่งขันบาสเกตบอล “อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก” ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 – 30 มกราคม 2558 ณ สนามบาสเกตบอลของสถานศึกษาที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดภูเก็ตได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อนำประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการเข้าร่วมการแข่งขันมาพัฒนาการกีฬาของจังหวัดภูเก็ตสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทาง อบจ.ภูเก็ต จึงได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ ในครั้งนี้ สำหรับประเภทการแข่งขันบาสเกตบอล “อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก” ประจำปีการศึกษา 2557 แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นประถมศึกษาตอนปลาย ชาย/หญิง และรุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย/หญิง โดยมีโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต, โรงเรียนนานาชาติบริติช (BIS), วัดเทพนิมิตร, เทศบาลวัดขจรรังสรรค์, อนุบาลภูเก็ต, ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา, นานาชาติเฮดสตาร์ท, ขจรเกียรติศึกษา, ภูเก็ตวิทยาลัย, สตรีภูเก็ต ซึ่งจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) และจะมีการแข่งขันบาสเกตบอล รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างทีมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พบกับโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา อย่างไรก็ตาม ในส่วนรางวัลการแข่งขันฯ นั้น ทีมชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัล, เกียรติบัตร และเงินบำรุงทีม จำนวน 5,000 บาท ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล, เกียรติบัตร และเงินบำรุงทีม จำนวน 3,000 บาท ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล, เกียรติบัตร และเงินบำรุงทีม จำนวน 1,500 บาท ผู้เล่นทรงคุณค่า 5 รางวัล ได้แก่ การ์ดซ้าย/ขวา, ปีกซ้าย/ขวา, เซ็นเตอร์ ได้รับถ้วยทรงคุณค่า และเงินรางวัล จำนวน 500 บาท ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 558 ครั้ง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:32:51:AM