_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หัวข้อ “การพัฒนาความรู้และเทคนิคการให้บริการสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต โดยมี นายนเรศ ศรีนาค ประธานชมรมบริหารงานบุคลจังหวัดภูเก็ต นายศุภชัย บัวคำ ประธานชมรมผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มอันดามัน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน เป็นพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมัธยม ซื่อตรง ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมกะตะการ์เด้นรีสอร์ท ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่มอันดามัน และอดีตผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มหลายโรงแรม กว่า 20 ปี เป็นวิทยากรให้ความรู้
นายศุภชัย บัวคำ ประธานชมรมผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มอันดามัน กล่าวว่า “การจัดอบรมหลักสูตรนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายจาก อบจ.ภูเก็ต ตามนโยบายของนายก อบจ.ภูเก็ต ที่ประสงค์ให้รายได้ของ อบจ.ภูเก็ต ที่ได้รับมาจากการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ภูเก็ต จากเข้าผู้พักในโรงแรมนั้นได้กลับไปสู่ผู้ที่มีส่วนในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ อบจ.ภูเก็ต ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันนักท่องเที่ยวจะให้ความสนใจและคาดว่าที่จะได้รับการบริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีมาตรฐานเป็นมืออาชีพจากสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในสถานประกอบการฯ บางแห่งยังขาดบุคลากรที่มีความรู้และสามารถ อาจจะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการให้บริการ ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผิดหวังและไม่กลับมาใช้บริการอีก ประกอบกับในปี 2558 เป็นปีที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการแข่งขันทางการตลาดในทุกๆ ด้าน การฝึกอบรมในวันนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ เทคนิคในการปฏิบัติงานและให้บริการ พร้อมสร้างทัศคติที่ดีในการทำงาน รองรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมประชาคมอาเซียนที่จะเริ่มขึ้นในปี 2558 อันจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายแห่งการให้บริการที่ดีที่สุด สามารถรับรองนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจในการให้บริการ พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งใหม่และเก่าหันมาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตได้อย่างยั่งยืน ขอขอบคุณ อบจ.ภูเก็ต ที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมให้กับชมรมผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มอันดามัน ซึ่งจะส่งผลให้สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 401 ครั้ง
วันที่ 01 กันยายน 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:33:28:AM