_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จ.ภูเก็ต ประจำปี 2557
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนาม นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการเตรียมความพร้อมจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2557 โดยมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะครู อาจารย์ จากโรงเรียนต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ทั้งนี้ ตามที่ อบจ.ภูเก็ต ได้กำหนดจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ตเป็น เป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนธันวาคม ณ สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมา ได้จัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556 สำหรับในปีนี้จึงได้ร่วมกันประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาวันแข่งขันกีฬาและกรีฑา ประจำปี 2557 เพื่อให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง ได้เตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขัน โดยในการประชุมได้พิจารณาและกำหนดวันจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2557 โดยจัดให้มีพิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันฯ และเริ่มการแข่งขันกรีฑาอนุบาล ในวันที่ 16 สิงหาคม 2557 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2557 การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 และจัดพิธีปิดมหกรรมการแข่งขันฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาสุระกุล นอกจากนี้ ได้พิจารณาร่างระเบียบการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2556 ทั้งหมด.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 2764 ครั้ง
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:37:49:AM