_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Phuket Open ครั้งที่ 7‏
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนาม นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Phuket Open ครั้งที่ 7 โดยมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางวันทนีย์ นามะสนธิ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส กล่าวในฐานะนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตว่า “ทางสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตมีความมุ่งมันที่จะส่งเสริมการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ภายใต้การนำของชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดภูเก็ต โดยมีโครงการอบรมกีฬาหมากล้อมเพื่อสร้างเสริมปัญญาและการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Phuket Open มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 มีการแข่งขันระดับภูมิภาค นับว่าจังหวัดภูเก็ตมีโอกาสได้สร้างนักกีฬาหมากล้อมโดยการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด ซึ่งสามารถพัฒนายกระดับของนักกีฬาเด็กและเยาวชนของจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี จนสามารถสร้างนักกีฬาหมากล้อมขึ้นสู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาค และระดับประเทศ เป็นความสำเร็จอย่างยิ่งของชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดภูเก็ต และสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต” นายสาโรจน์ กล่าวต่ออีกว่า “สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน และกีฬาหมากล้อม เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมปัญญาแก่เยาวชนให้รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สำหรับโครงการอบรมกีฬาหมากล้อมเพื่อเสริมสร้างปัญญานั้นเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการเล่นกีฬาหมากล้อม ซึ่งมีสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 18 สถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 -13 มิถุนายน 2557 รวมระยะเวลา 10 วัน มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 1,800 คน ทั้งนี้ โครงการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Phuket Open ครั้งที่ 7 ได้คัดเลือกนักกีฬาจากผู้เข้าร่วมโครงการอบรมกีฬาหมากล้อมระดับต่างๆ ซึ่งมีนักเรียน และนักศึกษา จาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Phuket Open ครั้งที่ 7 จำนวน 800 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านกระบวนความคิด สติปัญญา สมาธิ และอารมณ์ในทางสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และมิตรภาพระหว่างกัน พัฒนาขีดความสามารถ และเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักกีฬา และเตรียมความพร้อมในการเป็นตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมของจังหวัดภูเก็ต เพื่อเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ ทั้งภูมิภาค ระดับชาติ เช่น เยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ” ด้าน นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จของชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต ที่สามารถบุกเบิกกีฬาหมากล้อมจังหวัดภูเก็ต ด้วยเห็นถึงความสำคัญที่จะพัฒนาเยาวชน โดยใช้กีฬาหมากล้อมเป็นเครื่องมือช่วย เพราะกีฬาหมากล้อมนอกจากจะให้ความเพลิดเพลินแล้ว ยังช่วยให้เยาวชนเกิดทักษะในการคิด มีสมาธิ สามารถแก้ปัญหาได้ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้าง EQ ให้แก่ผู้เล่น กีฬาหมากล้อมจึงเป็นกีฬาที่สร้างคนได้ไม่แพ้กีฬาอื่นๆ ในการนี้ ขอขอบคุณ สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนสตรีภูเก็ต และผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Phuket Open ครั้งที่ 7 ทุกท่าน โดยเฉพาะนักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ขอให้นักกีฬานำประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นกีฬาหมากล้อมมาพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมยุคใหม่ ในการ ลด ละ เลิก ต่อต้านยาเสพติด และอบายมุข และตระหนักถึงคำกล่าวที่ว่า รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และขอให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ” ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 271 ครั้ง
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:29:59:AM