_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ของสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต ประจำปี 2557
อบจ.ภูเก็ต
นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนาม นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในงานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557 ของสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต โดยมี ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล นายกสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ อาคาร 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาในปีนี้ มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 260 คน ประกอบด้วย นักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ รวม 34 โรงเรียน เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล จำนวน 33 คน ประถมศึกษา จำนวน 146 คน มัธยมศึกษา 69 คน สายการงานวิชาชีพ จำนวน 9 คน และชั้นปริญญาตรี จำนวน 3 คน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 647,390 บาท ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล นายกสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในทุกๆ โครงการที่ดำเนินการมา ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านลุงพิทักษ์ โครงการสถานแรกรับ (บ้านเด็กฮอลแลนด์) โครงการครูสัญจร โครงการนมผงสำหรับเด็ก โครงการสำรวจชุมชนและติดตามคดี ในส่วนทุนการศึกษา สมาคมฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เป็นอย่างดี โดยในแต่ละปีมีการคัดเลือกนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และประสานกับผู้มีจิตเมตตาสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ เหล่านี้ หนึ่งในจำนวนนี้ ได้รับทุนการศึกษาจนจบมหาวิทยาลัย และมีเด็กนักเรียนอีกหลายคนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 9 ปี ซึ่งเราตั้งปณิธานว่าจะสานฝันของเด็กๆ เหล่านี้ให้ถึงที่สุด นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ หนึ่งในองค์กรทำความดีของจังหวัดภูเก็ต และได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นองค์กรที่มีศักยภาพที่เข้มแข็ง และประสานความร่วมมือกับทางราชการด้านการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสของจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี ในปีนี้ เป็นที่น่ายินดีที่มีเด็กนักเรียนได้รับทุนการศึกษา จำนวน 260 คน จึงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ขอให้เป็นเด็กดี ตั้งใจเล่าเรียน เป็นคนดีของพ่อแม่และสังคม เพื่ออนาคตที่สดใสเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติในโอกาสต่อไป.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 650 ครั้ง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:14:49:PM