ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมพบปะประชาชน ซ.ป่ามะพร้าว ต.เกาะแก้ว ตามโครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองภูเก็ตพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมพบปะประชาชน ซ.ป่ามะพร้าว ต.เกาะแก้ว ตามโครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองภูเก็ต "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพบปะประชาชน ซ.ป่ามะพร้าว ต.เกาะแก้ว ตามโครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองภูเก็ต
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2556 เวลา 17.00 น. นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนามนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมและอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน เยาวชน และประชาชน ตามโครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองภูเก็ต ณ ซอยป่ามะพร้าว หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำกับผู้นำชุมชนและประชาชนในเรื่องกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้ การป้องกันอาชญากรรม กฎจราจร และโทษของยาเสพติด พร้อมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนและให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชน เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานอื่นของรัฐกับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานอื่นของรัฐกับประชาชน ในการนี้ เนื่องด้วยชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ซอยป่ามะพร้าว หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จึงได้รับรู้ถึงปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อีกทั้งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งทั้งผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้รับรู้ถึงความต้องการของผู้นำชุมชนและประชาชน ที่ต้องการสะท้อนปัญหา และแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เป็นต้น ชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนซอยป่ามะพร้าว จึงได้จัดให้มีการประชุมขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนและประชาชน อีกทั้งจะได้สร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนต่อไป.
โดย : webmaster 
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 09:36:27 น.
อ่าน 332 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมพบปะประชาชน ซ.ป่ามะพร้าว ต.เกาะแก้ว ตามโครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองภูเก็ต
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการท่อ...
03 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
31 ก.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเค...
29 ก.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปล่อยพ...
29 ก.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
23 ก.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>