ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอนชาวต่างประเทศ เรื่องการวางแผนการจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศของการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอนชาวต่างประเทศ เรื่องการวางแผนการจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศของการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดี "
อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอนชาวต่างประเทศ  เรื่องการวางแผนการจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศของการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดี
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา นางสาวชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอนชาวต่างประเทศ ประจำโรงเรียนสังกัด อบจ.ภูเก็ต เรื่อง การวางแผนการจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศของการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดี โดยมี กรรมการดำเนินงานและผู้ประสานงานโครงการประจำโรงเรียนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครูโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา และผู้สอนชาวต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 61 คน
นางสาวชัญญา สุขสวัสดิ์ กล่าวว่า “ภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาเพื่อใช้ในการสื่อสาร การทำงานและการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ทั้งในระดับประเทศชาติและระดับนานาชาติ ผู้สอนชาวต่างประเทศที่สอนภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับนักเรียนมากในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ผู้สอนชาวต่างประเทศจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ การวัดผลประเมินผลให้แก่นักเรียน สิ่งสำคัญมากประการหนึ่งคือ การผลิตสื่อการเรียนการสอน การใช้สื่อทางเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน ตกแต่งคุณลักษณะห้องเรียนวิถีใหม่ ให้เกิดแรงจูงใจให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการมีทักษะ อุปนิสัยที่ดีและการผลิตสื่อในวิชาเฉพาะของตน ทั้งอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ”
โดย : webmaster 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:18:28 น.
อ่าน 32 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอนชาวต่างประเทศ เรื่องการวางแผนการจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศของการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดี
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมก...
22 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต คัดเลือกผู้แทน...
20 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บ...
20 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต บริหารจัดการสถ...
19 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
19 ม.ค. 2564
ข่าวยอดนิยม
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422