ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบจ.ภูเก็ต 20 ธันวาคม 2563พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบจ.ภูเก็ต 20 ธันวาคม 2563 "
อบจ.ภูเก็ต เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบจ.ภูเก็ต 20 ธันวาคม 2563
ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งระยะเวลานี้ถือเป็นช่วงหาเสียงของผู้สมัครที่มีความคึกคักอีกครั้งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตและทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย
จากการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 มีผู้สมัครชิงเก้าอี้นายก อบจ.ภูเก็ต จำนวน 5 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายจิรายุส ทรงยศ ทีมคนบ้านเรา หมายเลข 2 นายเรวัต อารีรอบ ทีมภูเก็ตหยัดได้ หมายเลข 3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ ทีมคณะก้าวหน้าภูเก็ต หมายเลข 4 นายทรงศักดิ์ สวนอักษร ทีมภูเก็ตปุ้นเต่ และหมายเลข 5 นายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้สมัครอิสระ ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต จำนวน 24 เขต มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 77 คน ภายหลังการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต รวมจำนวน 81 คน และประกาศไม่รับสมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต จำนวน 1 คน เนื่องจากขาดคุณสมบัติผู้สมัคร นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต ว่า อบจ.ภูเก็ต มีการเลือกตั้งล่าสุดตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 8 ปี ซึ่งในครั้งนี้ถือว่าได้รับความสนใจจากผู้สมัคร และประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ในยามปกติการจัดการเลือกตั้ง อบจ.ภูเก็ต จะใช้งบประมาณ 12-14 ล้านบาท แต่ครั้งนี้เนื่องจากมีมาตรการ New Normal ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จึงต้องจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้น จาก 370 หน่วย เป็น 496 หน่วยเลือกตั้ง โดยแบ่งประมาณ 600 คนให้อยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณของ อบจ.ภูเก็ต 26 ล้านบาท กับหน่วยเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นจากเดิม เพราะทั้งค่าตอบแทน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ล้วนมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณบางส่วนผ่าน กกต.จังหวัด ในส่วนของการทำงานที่ กกต. ร่วมกับ อบจ. และร่วมกับท้องถิ่นอื่นๆ “การบริหารจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้ยึดมั่นในความโปร่งใส ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม โดยมีการบูรณาการในหลายภาคส่วน ทั้งผู้สมัคร ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับภารกิจหน้าที่ในการเลือกตั้ง ทาง ผอ.กกต.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต ในการจัดการเลือกตั้ง รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต และภาคีเครือข่ายที่ต้องทำงานร่วมกับจังหวัด และอำเภอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาว อปท.ทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล หรือ อบต. การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ กปน. ทั้ง 18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเตรียมเรื่องบัตรเลือกตั้ง ซึ่งมี 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา และบัตรเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในทุกรูปแบบ ตลอดจนการรายงานผลนับคะแนน หลังจากประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ จะมีการประชุมสภาครั้งแรก ภายใน 15 วัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะเรียกประชุมครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ในช่วงกลางเดือนมกราคม 2564 จากนั้นนายก อบจ.ภูเก็ต และคณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ชุดใหม่ จึงเริ่มปฏิบัติงานได้” อย่างไรก็ตาม ใครจะคว้าเอ้าอี้นายก อบจ.ภูเก็ต หรือใครจะเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าสู่สภา หนึ่งเสียงของทุกท่านล้วนมีความหมาย ขอให้ประชาชนชาวภูเก็ตที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งไปใช้สิทธิโดยทั่วกัน ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. เพื่อเลือกคนดีเป็นตัวแทนของท่านเข้าสภา เพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
โดย : webmaster 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:09:21 น.
อ่าน 2226 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมก...
22 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต คัดเลือกผู้แทน...
20 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บ...
20 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต บริหารจัดการสถ...
19 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
19 ม.ค. 2564
ข่าวยอดนิยม
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422