ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » บจ.ภูเก็ต จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่อ่าวบางเทา เพื่อร่วมกำหนดจุดพิกัด และรูปแบบการวางปะการังเทียมพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" บจ.ภูเก็ต จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่อ่าวบางเทา เพื่อร่วมกำหนดจุดพิกัด และรูปแบบการวางปะการังเทียม "
บจ.ภูเก็ต จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่อ่าวบางเทา เพื่อร่วมกำหนดจุดพิกัด และรูปแบบการวางปะการังเทียม
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการจัดสร้างปะการังเทียม เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายฐานันดร กิจภาณัฐการ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อบจ. นายศิริ ยกทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบต.เชิงทะเล รวมถึงผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่อ่าวบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต โดยในปี 2562 ได้ตั้งงบประมาณและดำเนินการจัดสร้างปะการังเทียม พร้อมจัดวางในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ปี 2553 ดำเนินการจัดสร้างปะการังเทียม จัดวางในพื้นที่อ่าวบางเทาและอ่าวกมลา ปี 2554 ดำเนินการจัดสร้างปะการังเทียม จัดวางในพื้นที่อ่าวกะตะ-กะรน ซึ่งผลการสำรวจติดตามแนวปะการังเทียมที่จัดวางในพื้นที่ต่างๆ ปรากฏว่ามีการเกาะติดของปะการังอ่อน กัลปังหาและมีสัตว์น้ำนานาชนิดเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสร้างปะการังเทียมและจัดวางเพิ่มเติมจากจุดพิกัดเดิมที่วางไว้ตามแนวบริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ่าวบางเทา อ่าวกมลา และอ่าวกะตะ-กะรน เพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและเป็นการฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์สืบไป สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ เพื่อร่วมกำหนดจุดพิกัด และรูปแบบการวางปะการังเทียม ณ บริเวณอ่าวบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 อบจ.ภูเก็ต ตั้งงบประมาณจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต ไม่น้อยกว่า 1,200 แท่ง เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ทะเล รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล ในการท่องเที่ยว และการประมง เพื่อเป็นแหล่งอาชีพของชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
โดย : webmaster 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:51:33 น.
อ่าน 60 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 5.00 จาก 5 คะแนน (1 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : บจ.ภูเก็ต จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่อ่าวบางเทา เพื่อร่วมกำหนดจุดพิกัด และรูปแบบการวางปะการังเทียม
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมก...
22 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต คัดเลือกผู้แทน...
20 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บ...
20 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต บริหารจัดการสถ...
19 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
19 ม.ค. 2564
ข่าวยอดนิยม
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422