ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน)พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน) "
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน)
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน) โดยมี นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ณ วัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน) ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรน ผู้นำชุมชน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา บริเวณวัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน) เป็นเงินจำนวน 8,000,000 บาท เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้จริยธรรมตามหลักการของศาสนาพุทธสำหรับพระภิกษุ สามเณร เยาวชน และประชาชน ตลอดจนเพื่อเป็นสถานที่สำหรับการจัดประชุมสัมมนา และจัดกิจกรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการทางด้านศาสนา จึงสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างศูนย์แห่งนี้ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการฝึกอบรมคุณธรรม แหล่งเรียนรู้จริยธรรม และจัดกิจกรรมต่างๆ แก่พระภิกษุ สามเณร เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งวัดในพระพุทธศาสนานับเป็นแหล่งเรียนรู้สรรพวิทยา เป็นสถานที่อบรมบ่มนิสัยขัดเกลาจิตใจเยาวชนและประชาชน ได้มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นบ่อเกิดของความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน
โดย : webmaster 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:57:54 น.
อ่าน 10 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน)
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถ...
07 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับผู้ดำรง...
04 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรักษ...
03 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมร่างข้อบ...
03 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงกา...
31 ก.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>