ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิ.ย. 62พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิ.ย. 62 "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิ.ย. 62
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติ และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะองค์กรที่มีผลงานดีเด่น “ด้านการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งมี นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจิตอาสา ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นเพื่อให้ได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก และร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการรวมพลังต่อต้านยาเสพติด โดยการสวมเสื้อสีเหลือง เพื่อขจัดภัยยาเสพติดให้หมดสิ้นไป เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้ได้ทราบ ความทุกข์ยากของประชาชน และทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของรัฐบาลและจังหวัดภูเก็ต ที่ต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด รวมถึงเพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน เยาวชน สถานประกอบการ องค์กรต่างๆ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักถึงภัยของยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยการบูรณาการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน กิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ การจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยจากยาเสพติด การแสดงชุด TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว การแสดงจากกลุ่มเยาวชนภายในจังหวัดภูเก็ต ที่รวมตัวกันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดภูเก็ต ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โดย : webmaster 
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:01:53 น.
อ่าน 93 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิ.ย. 62
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการด...
17 ต.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีจุดเที...
15 ต.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวง...
15 ต.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิต...
15 ต.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญต...
15 ต.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556


<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>