ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ จ.ภูเก็ตพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ จ.ภูเก็ต "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ จ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Clinic Center) โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ. นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานการปฏิบัติงานแบบบูรณาการของคณะทำงานฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัด องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้แทนประชาชน หน่วยงานอื่นและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยได้มีการพิจารณาเรื่องการเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำต้นทุนสำรอง แหล่งน้ำดิบในแต่ละพื้นที่ในการอุปโภคบริโภคของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงสถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย และการแก้ไขปัญหา ในปีที่ผ่านมาของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต พร้อมกันนี้ ได้วางแผนเพื่อบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ตลอดจนแนวทางประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดย : webmaster 
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:59:25 น.
อ่าน 102 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ จ.ภูเก็ต
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการด...
17 ต.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีจุดเที...
15 ต.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวง...
15 ต.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิต...
15 ต.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญต...
15 ต.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556


<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>