ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรม “ประชาชน สมานฉันท์ ร่วมใจ แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรม “ประชาชน สมานฉันท์ ร่วมใจ แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562 "
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรม “ประชาชน สมานฉันท์ ร่วมใจ แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 กิจกรรมอบรม “ประชาชน สมานฉันท์ ร่วมใจ แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” โดย นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย กลุ่มผู้นำชุมชน นักเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 200 คน โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.ต. ดร.จรินทร์ ย่องนุ่น รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สังกัดสถานีตำรวจภูธรป่าตอง และ ด.ต. บุญพบ กิ่งมาลา ผู้บังคับหมู่ (งานสอบสวน) สังกัดสถานีตำรวจภูธรฉลอง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว
นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมอบรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวนผู้ค้าและผู้เสพสารเสพติด ทำให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เกิดความเข้มแข็ง และประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัดภูเก็ตให้ร่วมกันป้องกันยาเสพติด” นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก และมีประชากรแฝงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหายาเสพติดสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ จึงจำเป็นต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมทั้งสร้างทัศนคติและจิตสำนึกให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองสมานฉันท์ เพื่อต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด จึงหวังว่าการจัดอบรมในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้คนในครอบครัวและชุมชนได้ทราบ เพื่อสร้างแนวร่วมและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ป้องกันปัญหายาเสพติดในจังหวัดภูเก็ตต่อไป”
โดย : webmaster 
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:51:46 น.
อ่าน 131 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการด...
17 ต.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีจุดเที...
15 ต.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวง...
15 ต.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิต...
15 ต.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญต...
15 ต.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556


<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>