ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) "
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบจ.ภูเก็ต “การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต โดยมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีนโนบายด้านการพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลักการพัฒนาขีดความสามารถภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเชิงลึก ทักษะ และกระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้การใช้งานผ่านระบบ ให้สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนของระเบียบและวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ก่อให้เกิดความคุ้มค่าและใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สามารถขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมาย สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านธันยพร คงเพชร คลังจังหวัดกระบี่ มาเป็นวิทยากร นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การที่ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมานั้น เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนของระเบียบและวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สามารถขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ เชื่อว่าการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานครั้งนี้ จะทำให้บุคลากรในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน”
โดย : webmaster 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:46:34 น.
อ่าน 160 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
18 ก.พ. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่อนุสร...
17 ก.พ. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บ...
12 ก.พ. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งกำลังใจ...
11 ก.พ. 2563
 อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา ...
11 ก.พ. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>