ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด "
อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ. รวมถึงผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชาวต่างประเทศที่สอนในโรงเรียน จำนวน 55 คน จากทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) และโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอนชาวต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดกระบวนการเรียนการสอน การทำแผนการสอน การวัดผลและการประเมินโดยสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
โดย : webmaster 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:35:00 น.
อ่าน 66 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่รณรงค...
19 ก.ย. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่กำจัด...
19 ก.ย. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการจัดก...
11 ก.ย. 2562
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการจัด...
10 ก.ย. 2562
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงกา...
09 ก.ย. 2562
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>