ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต สนับสนุน “โครงการเมาลิดสัมพันธ์ จ.ภูเก็ต ปี 2562”พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต สนับสนุน “โครงการเมาลิดสัมพันธ์ จ.ภูเก็ต ปี 2562” "
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุน “โครงการเมาลิดสัมพันธ์ จ.ภูเก็ต ปี 2562”
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 20.00 น. ที่โรงเรียนมุสลิมวิทยา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการเมาลิดสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ปี 2562” โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต และ ดต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นางนวลจันทร์ สามารถ, นายกันตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์, นายคำรณ พันธุ์ทิพย์, นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส และนายสัญญา สิงห์ศรีดา สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการจัดงาน อิหม่าม ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมจำนวนมาก
ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการเมาลิดสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ให้กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตจำนวน 1,528,100 บาท เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนาอิสลามและรำลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) อบจ.ภูเก็ต ได้ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านศาสนาอิสลามในจังหวัดภูเก็ตหลายโครงการ เช่น สนับสนุนงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งส่งเสริมการสอนภาษามลายู ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ จำนวน 58 มัสยิด งบประมาณ 4,300,000 บาท อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต โครงการภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 5 ล้านบาท อุดหนุนสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะจัดอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม และโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมด้านศาสนาอิสลามในจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการโครงการเพื่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เช่น ได้ตั้งงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 ล้านบาท ได้ก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมและอาคารอเนกประสงค์ให้กับมัสยิด วัด และโรงเรียนจำนวนหลายแห่ง ได้ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต และอื่นๆ อีกหลายโครงการ ทั้งนี้ ในนาม อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณท่านจุฬาราชมนตรี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ให้เกียรติมาร่วมโครงการในครั้งนี้ และขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดโครงการนี้ ตลอดจนขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ทุกท่าน
โดย : webmaster 
วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 14:00:40 น.
อ่าน 182 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต สนับสนุน “โครงการเมาลิดสัมพันธ์ จ.ภูเก็ต ปี 2562”
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒน...
07 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวง...
07 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเ...
07 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรม...
06 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเ...
06 ส.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>