ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการ “เติมรักเติมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว” ประจำปี 2561พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการ “เติมรักเติมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว” ประจำปี 2561 "
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการ “เติมรักเติมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว” ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเติมรักเติมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2561 โดย นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ความรู้ด้านบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว และด้านการพัฒนาครอบครัวอันนำไปสู่การพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ สร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวและแก้ไขปัญหาครอบครัว ตลอดจนให้สังคมไทยเกิดการสมานฉันท์ สามัคคีและเข้มแข็ง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนสังกัด อบจ. 4 แห่ง คือ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต, โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502), โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง), โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนวิชิตสงคราม) ครอบครัวละ 2-3 คน ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก รวมผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน สำหรับวิทยากรที่ให้ความรู้ คือ นางถาวร เกียรติถาวรวงศ์ และนายเกียรติ เกียรติถาวรวงศ์ ข้าราชการบำนาญ นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การรวมพลังของครอบครัว ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดและมีความสำคัญที่สุด หากครอบครัวเข้มแข็ง มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทร และแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ จะสามารถเป็นแกนนำหลักในการขยายเครือข่ายครอบครัวต่อไปในอนาคต”
โดย : webmaster 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:04:13 น.
อ่าน 79 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการ “เติมรักเติมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว” ประจำปี 2561
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมโครง...
11 ก.พ. 2562
 ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตั...
11 ก.พ. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรม...
07 ก.พ. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการปฐมน...
07 ก.พ. 2562
 อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบั...
01 ก.พ. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>