ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ         ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ (สะพานหิน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน
การประชุมในครั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดภูเก็ต และซักซ้อมแนวทางอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมติดตามความคืบหน้าในการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดภูเก็ต และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ซึ่งมีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและมีความเข้าใจในกิจกรรมดังกล่าวอย่างถูกต้อง ให้การดำเนินงานพระราชพิธีฯ ดำเนินการได้อย่างสมพระเกียรติ ทั้งนี้ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยถือว่าประชาชนทุกคนเป็นแขก และรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ ได้วางแผนจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม ระบบไฟฟ้า น้ำประปา แพทย์ พยาบาล ห้องสุขา การดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดพิธี การรักษาความปลอดภัยและระบบการจราจร ตลอดจนการจัดที่พักคอยของประชาชนที่มาร่วมพิธี สำหรับสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดสถานที่ จัดงานพิธีฯดังกล่าว ในพื้นที่ 3 อำเภอ เพื่อสะดวกแก่ประชาชน ประกอบด้วย อำภอเมืองภูเก็ต ที่เวทีกลางสะพานหิน ,อำเภอกะทู้ ที่วัดอนุภาษกฤษฎาราม(วัดเก็ตโฮ่) และอำเภอถลาง ที่วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางสามารถรองรับประชาชนจำนวนมาก และคาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก เดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นจำนวนมาก โดยมีการจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ตามที่กรมศิลปากรออกแบบ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมพิธีดังกล่าวได้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่งกายด้วย ชุดสุภาพสีดำไว้ทุกข์ สวมใส่รองเท้าหุ้มส้นเพื่อความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นสัญลักษณ์แสดงออกถึงพลังความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
โดย : webmaster 
วันที่ 05 ตุลาคม 2560 เวลา 14:39:10 น.
อ่าน 149 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษ...
13 ก.ย. 2561
 อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจ...
10 ก.ย. 2561
 อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา ...
29 ส.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต จัดงานสัมมนา “ภ...
27 ส.ค. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดงานโรดโ...
27 ส.ค. 2561
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556


<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>