ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” โครงการ 3 ปี 2559พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” โครงการ 3 ปี 2559 "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” โครงการ 3 ปี 2559
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2559 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต คุณกัญญรัศม์ ปิติกุลสถิตย์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต รวมถึง เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต สมาชิก สธวท.ภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ และเยาวชน เข้าร่วม
คุณกัญญรัศม์ ปิติกุลสถิตย์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่มีโอกาสมาเข้าค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” โครงการ 3 ครั้งนี้ เพราะเป็นโอกาสที่นักเรียนทุกคนจะได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นภายนอกห้องเรียน ได้รู้จักวิธีการดัดแปลงหรือของเหลือใช้ มาทำให้เป็นประโยชน์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น จะได้ช่วยกันลดปริมาณขยะให้กับสังคม ช่วยดำรงสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับจังหวัดภูเก็ตของเรา ให้มีความสวยงามน่าอยู่สืบไป การที่เราได้มีโอกาสสมาอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ ในค่ายตลอดระยะเวลา 2 คืน 3 วันนี้ อาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้าน แต่ขอให้ได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจยอมรับความแตกต่าง และรู้จักมองไปรอบๆ ตัว อย่างมีเจตคติที่ดีในการดำเนินชีวิต ก็จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและพร้อมที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเพื่อนร่วมสังคมด้วย ในการนี้ ขอขอบคุณ อบจ.ภูเก็ต ที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำค่ายครั้งนี้ และน้องๆ ฝ่ายสตรีวัยก้าวหน้า สธวท.-ภูเก็ต ทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละเวลามาช่วยดูแลน้องๆ รวมทั้งวิทยากรทุกท่านที่ได้มาช่วยกันสร้างสรรค์โครงการดีๆ ให้กับเยาวชนนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ ขอให้นักเรียนทุกคนนำประสบการณ์ดีๆ ที่ได้เรียนรู้จากการมาเข้าค่ายไปใช้ให้เกิดประโยชนในการดำเนินชีวิตต่อไป” ด้าน นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การดำเนินโครงการได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาท้องถิ่นและสามารถเป็นแกนนำเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตที่จะช่วยเสริมสร้างให้เยาวชนคนอื่นๆ เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจที่งดงาม ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ขอขอบคุณสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ทีมวิทยากร นักเรียนและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ตที่กรุณาเรื่องสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมในครั้งนี้” นายประวัติ กล่าว.
โดย : webmaster 
วันที่ 06 กันยายน 2559 เวลา 16:05:18 น.
อ่าน 244 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” โครงการ 3 ปี 2559
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒน...
07 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวง...
07 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเ...
07 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรม...
06 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเ...
06 ส.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>