ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก จ.ภูเก็ต ปี 2559 “หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพนธุ์” ณ ร.ร.อบจ.บ้านนาบอนพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก จ.ภูเก็ต ปี 2559 “หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพนธุ์” ณ ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน "
อบจ.ภูเก็ต จัดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก จ.ภูเก็ต ปี 2559 “หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพนธุ์” ณ ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 09.40 น. นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดภูเก็ต ปี 2559 ณ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ซึ่งมี นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดคณะครู อาจารย์ แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อระลึกถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างชาติทั่วโลกด้านสิ่งแวดล้อม และในปีนี้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้กำหนดคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกว่า “Go Wild for Life : ZERO TOLERANCE FOR ILLEGAL WILDLIFE TRADE หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์” สูญพันธุ์ของสัตว์ป่า รวมทั้งเพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเนื้อสัตว์ป่า หรือการใช้สิ่งของที่มาจากสัตว์ป่า สำหรับจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต องค์กรเอกชน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ นิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์ทะเลของไทย การแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ นิทรรศการการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการจัดการขยะอินทรีย์ นิทรรศการการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล นิทรรศการและการสาธิตทำน้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำหมักชีวภาพ นิทรรศการด้านพลังงาน การสาธิตกิจกรรมร้านค้า 10 บาท และมหกรรมการแสดงสินค้าจากผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย” นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ธุรกิจการลักลอบค้าสัตว์ป่าถือได้ว่า เป็นหนึ่งในธุรกิจตลาดมืดที่ให้กำไรต่ออาชญากรผู้ค้าสูง ผลกระทบจากการค้าผนวกกับการสูญเสียพื้นที่ป่า ทำให้สัตว์ป่าหลายชนิดอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ การลักลอบค้าสัตว์ป่า ตัดไม้ และการลักลอบลำเลียงสัตว์ป่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกที่ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และเนื่องจากอาชญากรมักทำงานกันเป็นขบวนการ จึงทำให้ธุรกิจการค้าที่ผิดกฎหมายทั่วโลกสูงถึงหลายพันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี แม้สัตว์ป่าหลายชนิดได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของแต่ละประเทศระดับนานาชาติ แต่ในประเทศไทยยังพบการลักลอบจำหน่ายสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าอยู่เสมอ บริเวณตลาดนัด ศูนย์การค้า สถานที่ค้าสัตว์เลี้ยง และร้านอาหารป่า ที่พบเห็นกันเป็นประจำ ได้แก่ นกขุนทอง นกปรอดหัวโขน นกกะรางคอดำ แมวดาว นางอาย เขาเก้ง เขากวาง หรือกระเป๋า รองเท้า ที่ทำจากซากของหนังตะกวด งูเหลือม งูหลาม เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย นำเข้าส่งออกสิ่งดังกล่าว เป็นการทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า ผู้กระทำผิดอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ผู้กระทำผิดอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายสัตว์ป่าหลายชนิด ทั้งหมดนี้เป็นผลจากการหาสินค้า เพื่อสนองความต้องการของตลาด พันธุ์ไม้หายาก กระดูกหรือส่วนอื่นๆ เพื่อมาประกอบยารักษาโรค ตลาดสัตว์เลี้ยงและสวนสัตว์ รวมทั้งเพื่อการบริโภคเนื้อเปิบพิสดาร ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า โดยเฉพาะผู้บริโภคทั้งหลายไม่มีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมา หากสัตว์ป่าเหล่านี้ต้องสูญพันธ์ไป ดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อไม่ให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์หรือลดลงอย่างรวดเร็ว วันนี้เรามากระตุ้นและสร้างกระแสสังคมในจังหวัดให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเนื้อสัตว์ป่า หรือการใช้สิ่งของที่มาจากสัตว์ป่า”.
โดย : webmaster 
วันที่ 08 มิถุนายน 2559 เวลา 09:18:32 น.
อ่าน 261 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 1.00 จาก 5 คะแนน (1 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก จ.ภูเก็ต ปี 2559 “หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพนธุ์” ณ ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒน...
07 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวง...
07 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเ...
07 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรม...
06 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเ...
06 ส.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>