ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางจิตวิญญาณชาวเลพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางจิตวิญญาณชาวเล "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางจิตวิญญาณชาวเล
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางจิตวิญญาณชาวเล โดยมี นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ทั้งนี้ ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 มีแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ซึ่งถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตเฉพาะ โดยกำหนดเป็นมาตรการฟื้นฟูระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งจังหวัดภูเก็ตถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีชาวเลอาศัยอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด 5 ชุมชน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เกิดประสิทธิผล เป็นรูปธรรมชัดเจน จังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล โดยได้ประชุมความเข้าใจและรับทราบแนวทางปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งคณะทำงานชุดนี้เป็นคณะทำงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางจิตวิญญาณชาวเล มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์ในเรื่องที่ดิน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยการจัดทำโฉนดชุมชนเพื่อเป็นเขตสังคมและวัฒนธรรมพิเศษสำหรับชาวเล รวมถึงเสนอแนะแนวทาง แผนงาน ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางจิตวิญญาณชาวเล รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อนำเสนอในระดับกระทรวงต่อไป สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาปัญหาของชุมชนอูรักลาโว้ย หมู่ที่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก (เกาะสิเหร่) ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิม และปัจจุบันที่ดินบริเวณแหลมตุ๊กแกที่ชุมชนอูรักลาโว้ยอาศัยอยู่ได้ถูกออกเอกสารสิทธิทั้งหมด ปัญหาของชุมชนไทยใหม่ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณหาดราไวย์ เมื่อประมาณ 100 กว่าปี ปัจจุบันนี้ ผู้อาศัยประมาณ 200 กว่าครัวเรือน มีอาชีพประมง ซึ่งปัจจุบันชุมชนไทยใหม่หาดราไวย์ ได้อาศัยอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน จำนวน 200 แปลง ชุมชนชาวเลสะปำ ซอยป่าพร้าว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 8-1-40.7 ไร่ และชุมชนมอแกนหินลูกเดียว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 5-2-52.6 ไร่ อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตป่าชายเลน ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอทราบความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน ส่วนชุมชนแหลมหลา ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 37-1-18 ไร่ อยู่ในพื้นที่ราชพัสดุ.
โดย : webmaster 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:10:04 น.
อ่าน 217 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางจิตวิญญาณชาวเล
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒน...
07 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวง...
07 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเ...
07 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรม...
06 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเ...
06 ส.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>