ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรม “อาสาสมัคร LIFE GUARD” เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรม “อาสาสมัคร LIFE GUARD” เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล "
อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรม “อาสาสมัคร LIFE GUARD” เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมในยางบีช รีสอร์ท หาดในยาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “อาสาสมัคร LIFE GUARD” ประจำปี 2558 โดยมี นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม
สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 ณ สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลเชิงทะเล และบริเวณหาดในยาง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประกอบด้วย พนักงานโรงแรมบริเวณชายหาด ผู้ประกอบการบริเวณชายหาด และสมาชิกสมาคมว่ายน้ำ รวมจำนวน 60 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมจากทัพเรือภาคที่ 3 กองบังคับการตำรวจน้ำ ชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต และสมาคม SURF SAVING AUSTRALIA นายประทัยยุธ เชื้อญวน ประธานชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต กล่าวว่า “เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินงานโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกแนวชายหาด มีพื้นที่ดำเนินการ 13 แนวชายหาด จำนวน 38 จุด มีพนักงานไลฟ์การ์ดจำนวน 95 คน ซึ่งจากผลการดำเนินงานในปี 2557 สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจมน้ำได้จำนวน 299 ราย ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ 233 ราย ชาวไทย 66 ราย และในปี 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้จำนวน 104 ราย เป็นชาวต่างชาติ 78 ราย ชาวไทย 26 ราย ดังนั้น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการช่วยให้คำแนะนำ เฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกวิธี และจะได้มีอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานและเฝ้าระวังแจ้งเหตุการณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดอีกทางหนึ่ง อบจ.ภูเก็ต จึงร่วมกับทัพเรือภาคที่ 3 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ ชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต และสมาคม SURF SAVING AUSTRALIA จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร LIFE GUARD ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรม/ทบทวน และพัฒนาความรู้ให้กับผู้เข้าฝึกอบรม ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มีระบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำอย่างถูกวิธี รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง และหน่วยงานอื่นๆ ก่อให้เกิดการจ้างงานแก่ประชาชนในท้องถิ่น” ด้าน นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “เป็นที่น่าชื่นชมที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ 3 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ ชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต และสมาคม SURF SAVING AUSTRALIA ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมอาสาสมัคร LIFE GUARD ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ทาง อบจ.ภูเก็ต จึงขอสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ขอฝากข้อคิดให้ทุกท่านได้นำไปพิจารณาประกอบในการปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัคร LIFE GUARD ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือทางราชการในการให้คำแนะนำ เฝ้าระวัง และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด หากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เล่นน้ำบริเวณชายหาด ได้รับการช่วยเหลือปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีและรวดเร็ว จากผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยชายฝั่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักท่องเที่ยวรู้สึกมีความปลอดภัย และเกิดความประทับใจต่อมาตรการเฝ้าระวังการเล่นน้ำบริเวณชายหาด อัตราการเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจะเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น จึงหวังว่าเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมแล้ว ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกท่านจะได้นำความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรม นำไปช่วยเหลือหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเล่นน้ำบริเวณชายหาด และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต” รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าว.
โดย : webmaster 
วันที่ 08 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:23:16 น.
อ่าน 270 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรม “อาสาสมัคร LIFE GUARD” เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการท่อ...
03 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
31 ก.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเค...
29 ก.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปล่อยพ...
29 ก.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
23 ก.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>