ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก ข่าวสาร อบจ. :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ครั้งที่ 1/2564 9 รูป อ่าน 21 ครั้ง21022 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต คัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน ก.จ.จ.ภูเก็ต กรณีครบวาระ 7 รูป อ่าน 23 ครั้ง23020 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต 5 รูป3020 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต บริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต 4 รูป17019 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต  3 รูป4019 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ปฏิบัติการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโควิด-19 รอบตัวเมืองภูเก็ต 10 รูป อ่าน 31 ครั้ง31015 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ปฏิบัติการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโควิด-19 รอบตัวเมืองภูเก็ต 8 รูป7015 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครภูเก็ต เข้าศึกษาเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล 2 รูป7015 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ปล่อยขบวนรถพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ลงพื้นที่ปฏิบัติการบริเวณตำบลเทพกระษัตรี  8 รูป17014 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล” (EOC ประจำตำบล เทศบาลนครภูเก็ต) 3 รูป อ่าน 21 ครั้ง21013 ม.ค. 2564
หน้าแรก ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 อบจ.ภูเก็ต ปล่อยขบวนรถพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกะทู้ ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุกในชุมชน 9 รูป อ่าน 29 ครั้ง29021 ม.ค. 2564
 เปิดประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต ครั้งแรก เลือก “นายหัตถ์ กตัญชลีกุล” เป็นประธานสภา อบจ.ภูเก็ต  20 รูป อ่าน 57 ครั้ง57021 ม.ค. 2564
 รพ.อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนอุปกรณ์ล้างไตเพื่อใช้รักษาผู้ป่วย 1 รูป อ่าน 74 ครั้ง74014 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เพื่อติดตามการดำเนินงานขององค์กร 12 รูป อ่าน 133 ครั้ง133006 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ปล่อยขบวนรถปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 7 รูป อ่าน 161 ครั้ง161025 ธ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต คนใหม่ 1 รูป อ่าน 139 ครั้ง139024 ธ.ค. 2563
 ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต  5 รูป อ่าน 1989 ครั้ง1989021 ธ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบจ.ภูเก็ต 5 รูป อ่าน 57 ครั้ง57021 ธ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ตรวจความเรียบร้อยสถานที่รับ-ส่งมอบวัสดุอุปกร์การเลือกตั้ง และเตรียมความพร้อมสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบจ.ภูเก็ต 6 รูป อ่าน 82 ครั้ง82021 ธ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมระบบนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบจ.ภูเก็ต 4 รูป อ่าน 65 ครั้ง65021 ธ.ค. 2563
หน้าแรก ภารกิจบริการประชาชน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อ่าน 21 ครั้ง21022 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต  2 รูป อ่าน 95 ครั้ง95006 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ รพ.อบจ.ภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  2 รูป อ่าน 65 ครั้ง65025 ธ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ แพปลาโอเชี่ยน และแพปลา ป.พิชัย ตำบลรัษฎา 1 รูป อ่าน 21 ครั้ง21025 ธ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 2 รูป อ่าน 463 ครั้ง463012 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 4 รูป อ่าน 148 ครั้ง148008 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 3 รูป อ่าน 74 ครั้ง74007 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 3 รูป อ่าน 62 ครั้ง62007 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 3 รูป อ่าน 70 ครั้ง70005 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต อ่าน 68 ครั้ง68001 พ.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้อง เพื่อให้บริการผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ระหว่าง 2... 3 รูป อ่าน 17118 ครั้ง26 เม.ย. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต อย่างไม่เป็นทางการ “ไพบูลย์” นำโด่ง คว้าเก้า... 5 รูป อ่าน 7947 ครั้ง10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน ประจำปี 2556 อ่าน 7677 ครั้ง09 พ.ค. 2556
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.ภูเก็ต วันแรกคึกคัก อดีตนายกฯ “ไพบูล... 1 รูป อ่าน 5451 ครั้ง06 มี.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ.สุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาดูงาน รพ.อบจ.ภูเก็ต 3 รูป อ่าน 3964 ครั้ง04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึก... 3 รูป อ่าน 2898 ครั้ง26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ.นครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาดูงาน 3 รูป อ่าน 2732 ครั้ง12 มี.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้... 4 รูป อ่าน 2706 ครั้ง18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดและการแสดง กา... 4 รูป อ่าน 2641 ครั้ง22 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริ... 6 รูป อ่าน 2466 ครั้ง05 พ.ค. 2557
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422