ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก ข่าวสาร อบจ. :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จ.ภูเก็ต ประจำปี 2563  12 รูป2021 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนโยบายการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง 12 รูป5016 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จ.ภูเก็ต ประจำปี 2563  10 รูป2016 ก.ย. 2563
 ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรหายาก ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 15 รูป10014 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต 8 รูป4014 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งเจ้าหน้าที่ยานพาหนะทางน้ำที่ครบกำหนดกักตัว 14 วัน กลับจังหวัดภูมิลำเนา 3 รูป14011 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งเจ้าหน้าที่ยานพาหนะทางน้ำที่ครบกำหนดกักตัว 14 วัน กลับจังหวัดภูมิลำเนา 7 รูป6010 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 2 รูป13010 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 รูป6010 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 2 รูป14008 ก.ย. 2563
หน้าแรก ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 10 รูป4021 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดเชิงทะเล  13 รูป อ่าน 22 ครั้ง22014 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น 18 รูป อ่าน 22 ครั้ง22014 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมเสวนากาแฟยามเช้าสัญจร พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต 3 รูป อ่าน 22 ครั้ง22011 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมเสวนากาแฟยามเช้าสัญจร พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต 7 รูป15010 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.สงขลา 2 รูป อ่าน 22 ครั้ง22010 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) 3 รูป11010 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร  2 รูป อ่าน 51 ครั้ง51002 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดภูเก็ต 3 รูป อ่าน 49 ครั้ง49031 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่ ต.เทพกระษัตรี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 13 รูป อ่าน 56 ครั้ง56031 ส.ค. 2563
หน้าแรก ภารกิจบริการประชาชน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 2 รูป อ่าน 82 ครั้ง82012 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 4 รูป อ่าน 69 ครั้ง69008 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 3 รูป อ่าน 41 ครั้ง41007 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 3 รูป อ่าน 27 ครั้ง27007 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 3 รูป อ่าน 32 ครั้ง32005 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต อ่าน 33 ครั้ง33001 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 5 รูป อ่าน 48 ครั้ง48030 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ ต.กมลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  1 รูป อ่าน 26 ครั้ง26027 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ต.ป่าคลอก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  3 รูป อ่าน 55 ครั้ง55022 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตพื้นที่ ต.เชิงทะเล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  4 รูป อ่าน 32 ครั้ง32020 เม.ย. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้อง เพื่อให้บริการผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ระหว่าง 2... 3 รูป อ่าน 16508 ครั้ง26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน ประจำปี 2556 อ่าน 7536 ครั้ง09 พ.ค. 2556
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.ภูเก็ต วันแรกคึกคัก อดีตนายกฯ “ไพบูล... 1 รูป อ่าน 5143 ครั้ง06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต อย่างไม่เป็นทางการ “ไพบูลย์” นำโด่ง คว้าเก้า... 5 รูป อ่าน 4242 ครั้ง10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ.สุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาดูงาน รพ.อบจ.ภูเก็ต 3 รูป อ่าน 3859 ครั้ง04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึก... 3 รูป อ่าน 2802 ครั้ง26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ.นครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาดูงาน 3 รูป อ่าน 2636 ครั้ง12 มี.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้... 4 รูป อ่าน 2623 ครั้ง18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดและการแสดง กา... 4 รูป อ่าน 2580 ครั้ง22 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริ... 6 รูป อ่าน 2344 ครั้ง05 พ.ค. 2557
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422