ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก ข่าวสาร อบจ. :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 รพ.อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19 11 รูป มาใหม่3010 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต อุดหนุนวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าและการทำเจลแอลกอฮอล์ 2 รูป4009 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รอบเมืองภูเก็ต  5 รูป12008 เม.ย. 2563
 ขอบคุณน้ำใจสู้ภัยโควิด194008 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานวันจักรี เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 4 รูป3007 เม.ย. 2563
 รพ.อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19 11 รูป7003 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 9/2563 4 รูป19030 มี.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต เพิ่มมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 8 รูป อ่าน 36 ครั้ง36026 มี.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต เพิ่มมาตรการเข้ม ต้าน COVID-19 12 รูป อ่าน 34 ครั้ง34024 มี.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมพิจารณาการดำเนินการจัดกิจกรรมของชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต 7 รูป9023 มี.ค. 2563
หน้าแรก ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 3 รูป มาใหม่1010 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมซักซ้อมดำเนินการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 2 รูป3009 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อแจ้งข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  3 รูป8008 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-198008 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต รับมอบเจลล้างมือ จากเอกชนสู้โควิด-193008 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงบ 20 ล้านบาทสู้ภัยโควิด -197007 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต รับมอบคลอรีนเพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจพ่นฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต13003 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 13/2563 5 รูป8002 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2563 6 รูป13001 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับสโมสรโรตารีภูเก็ตและมูลนิธิทรายขาวทะเลใส ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU นำรถพ่นยาฆ่าเชื้อมาดำเนินการ เพื่อป้องกันโรค COVID-19 ในจังหวัดภูเก็ต  9 รูป14001 เม.ย. 2563
หน้าแรก ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพร 12 สิงหา มหาราชินี อ่าน 3713 ครั้ง3713021 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ ร.ร.ถลางพระนางสร้าง ต.เทพกระษัตรี ในวันเสาร์ที่ 8 ส.ค.58 4 รูป อ่าน 1019 ครั้ง1019015 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีละศีลอด ในเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดดะวาตุ้ลอิสลามียะฮ์ บ้านพรุสมภาร ต.เทพกระษัตรี 5 รูป อ่าน 956 ครั้ง956013 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการอบรมฟื้นฟูความรู้เชิงปฏิบัติการแก่จิตอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ หลักสูตร “การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการแบบแพทย์แผนไทย” 5 รูป อ่าน 994 ครั้ง994004 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีละศีลอด ในเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดเอ้าวาลุ้ลฮีดายะห์ (บางคณฑีล่าง) ต.ราไวย์ 7 รูป อ่าน 981 ครั้ง981004 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีละศีลอด ในเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน (บ้านนาคา) ต.กมลา 4 รูป อ่าน 861 ครั้ง861029 มิ.ย. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีละศีลอด ในเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดมูการร่วม (บางเทา) ต.เชิงทะเล 3 รูป อ่าน 786 ครั้ง786029 มิ.ย. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีละศีลอด ในเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดดารุลสลาม บ้านบางดุก ต.ไม้ขาว 3 รูป อ่าน 735 ครั้ง735029 มิ.ย. 2558
 อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต หลักสูตร “การจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการท่องเที่ยว” 4 รูป อ่าน 846 ครั้ง846026 มิ.ย. 2558
 อบจ.ภูเก็ต มอบข้าวสารและอินทผลัมในเดือนรอมฎอน เพื่อส่งเสริมการถือศีลอดของมุสลิม จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558 4 รูป อ่าน 826 ครั้ง826017 มิ.ย. 2558
หน้าแรก ภารกิจบริการประชาชน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตพื้นที่ ต.กะทู้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  3 รูป มาใหม่0010 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ ต.ตลาดใหญ่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  3 รูป3009 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลรัษฎา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  2 รูป1008 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ หมู่ 5 ต.รัษฎา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  3 รูป2007 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต รุกมาตรการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริเวณชุมชนโหนทรายทอง ซอยกิ่งแก้ว และซอยท่าจีน 3 รูป0007 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ชุมชนเกาะสิเหร่-แหลมตุ๊กแก ต.รัษฎา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  3 รูป0007 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ต.รัษฎา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  3 รูป0007 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต  2 รูป0007 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ ต.ราไวย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  4 รูป1003 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ต 3 รูป2003 เม.ย. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้อง เพื่อให้บริการผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ระหว่าง 2... 3 รูป อ่าน 16258 ครั้ง26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน ประจำปี 2556 อ่าน 7403 ครั้ง09 พ.ค. 2556
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.ภูเก็ต วันแรกคึกคัก อดีตนายกฯ “ไพบูล... 1 รูป อ่าน 4933 ครั้ง06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต อย่างไม่เป็นทางการ “ไพบูลย์” นำโด่ง คว้าเก้า... 5 รูป อ่าน 4077 ครั้ง10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ.สุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาดูงาน รพ.อบจ.ภูเก็ต 3 รูป อ่าน 3775 ครั้ง04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพร 12 สิงหา มหาราชินี อ่าน 3713 ครั้ง21 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา ครั้งแรก “ประดิษฐ์ แสงจันทร์” ได้ร... 9 รูป อ่าน 3077 ครั้ง28 ก.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ... 2 รูป อ่าน 2780 ครั้ง30 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึก... 3 รูป อ่าน 2711 ครั้ง26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ.นครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาดูงาน 3 รูป อ่าน 2564 ครั้ง12 มี.ค. 2555


<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>