ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 รายงานสถานะทางการเงิน
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกิจกรรมนักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 1-6
 ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริมอื่นๆ นอกเหนือจากอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัย งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
อ่านทั้งหมด
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>