ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 รายงานสถานะทางการเงิน
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
รวมลิงค์
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลการบรรจุ การโอนย้าย การปรับเปลียนตำแหน่ง ของบุคลากรในสังกัด ตามหนังสือกองการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ภก 51007/1152 หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.phuketcity.org/personal.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์นาฎศิลป์ไทย โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา มาใหม่
 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศวีไอพี ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ มาใหม่
 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อ จัดซื้อพาเลทพลาสติก จำนวน 70 อัน มาใหม่
 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศแบบหลังคาสูง เพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 ณ จังหวัดพังงา มาใหม่
 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Gurd) ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อ่านทั้งหมด
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>