ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนาม จำนวน 5 แห่ง
 ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์เมืองถลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
 ประกาศ เรื่อง โครงการประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 5 คัน สำหรับใช้ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด อบจ.ภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อ่านทั้งหมด
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013


<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>